Programes educatius a mida

Cel Rogent dissenya programes educatius pensats i adaptats a la realitat propera del vostre municipi o comarca, per treballar diversos aspectes ambientals.

Un exemple és el programa "A Raig d'Aixeta", que treballa aspectes del cicle d'urbà de l'aigua i la seva gestió. Aquest programa es duu a terme amb els centres educatius de Salou i de Vila-seca, amb el suport de l'empresa SOREA i dels respectius ajuntaments.

Si no trobeu allò que cerqueu, consulteu-nos!

Us oferim també: Adaptació de les activitats a diferents nivells | Disseny d’activitats a mida