Enquesta de valoració de l'activitat

La guia didàctica de l’activitat us ha ajudat a:
(material, durada, lloc d’arribada, serveis...)
Si l’activitat ha anat precedida d’una PROJECCIÓ prèvia al vostre centre, trobeu que:
L’activitat principal (taller, sortida) trobeu que:
El material imprès per a l’alumne (fotocòpia A3 o llibret), si n’hi ha, trobeu que:
L’educador de Cel Rogent que ha conduït l’activitat:
Durant el desenvolupament de l’activitat:
Les instal·lacions on s’ha desenvolupat l’activitat (si s’escau):
Shopping Basket